Upp og niður töfluna

Íslenska landsliðið í knattspyrnu hefur nú fallið niður um 21 sæti á styrkleikalista FIFA. Liðið vermir nú 100. sætið næst á eftir Jórdaníu og Uzbekistan og rétt ofan við Sudan og Tailand. Það þykir ekkert sérstakt að vera í 100. sæti eins og gefur að skilja og ekki síður þegar niðurleiðin virðist vera á áður óþekktum hraða, 21 sæti milli mælinga. En þegar betur er að gáð eru ljósir fletir á málinu. Alls eru 203 lið á FIFA listanum og því er Ísland rétt ofan við miðju á styrkleikalistanum sem er bara ekki svo slæmt. Litla landið norður við heimskautsbaug er ofan við miðju allra liða heims í knattspyrnu, a.m.k.

Hættið þessu væli!

Þingmenn ræða nú skýrslu þingmannanefndarinnar á Alþingi og í fjölmiðlum. Eitt af því sem þingmenn sumir hverjir að minnsta kosti, kveinka sér undan er að þurfa að taka ákvörðun um málsmeðferð sem snertir samstarfsfólk þeirra á þingi, aðra þingmenn. Margrét Tryggvadóttir sagði ef ég man rétt í Kastljósinu í gær að það væri ekki leggjandi á þingmenn að taka ákvörðun um samstarfsfólk sitt, réttara hefði verið að útvista því verkefni og fá aðra til verksins. Það væri í raun ómannlegt að leggja það á þingmenn að taka ákvörðun um þess háttar mál og fleiri þingmenn hafa slegið svipaða tóna. Auðvitað er það erfitt að þurfa að taka á málum sem snertir samstarfsfólk og kann að ráða miklu um þeirra hagi.

Hvað hefur íhaldið lært?

Ragnheiður Ríkharðsdóttir sagði í þingræðu í dag að það væri dapurlegt að ekkert hefði breyst í starfsháttum Alþingis þrátt fyrir hrun og þrátt fyrir skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis. En hvað hefur sjálfstæðisflokkurinn lært? Flokkurinn leggst gegn því að þeir stjórnmálamenn sem mesta ábyrgð bera axli ábyrgð sína á því sem gerðist í aðdraganda hrunsins og í kjölfar þess. Flokkurinn leggst gegn öllum slíkum hugmyndum og vill ekki gera neitt í þeim málum.

Þingmannanefndin

Í megin niðurstöðum og ályktunum þingmannanefndarinnar (bls. 5 - 15) er mismunandi skýrt kveðið að orði um einstök atriði. Ýmist leggur þingmannanefndin eitthvað til, gerir skýrar tillögur um einstök mál eða þá hitt sem mér sýnist vera algengara að nefndin mælist til einhvers, telji rétt að gera eitthvað, vekur athygli á einhverju, að skerpa þurfi á málum, að nauðsynlegt sé að skýra eitthvað betur o.s.frv.
Þingmannanefndin leggur t.d. til að sett verði í stjórnarskrá ákvæði um hlutverk Alþingis.

Niðurstaða sem veldur vissum vonbrigðum

Niðurstaða þingmannanefndar sem fjallaði um skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis hefur valdið vissum vonbrigðum þó margt megi þar gott finna. Niðurstaða nefndarinnar er einnig að mörgu leiti fyrirsjáanleg og fátt nýtt sem þar kemur fram.

Góð ferð í Fnjóská

Stöngin hefur líklega svignaði í síðasta sinn þetta veiðisumarið. Eyddi helgina við Fnjóská og setti þar í nokkra góða fiska. Falleg 85 cm hrygna lét glepjast á Árbugsárós, litlu smærri synti sína leið eftir viðureign í Ferjupolli og 89 cm hængur lét reyna á stöngina á Eyrarbreiðu rétt fyrir lokun í gær.

Fulltrúar þjóðarinnar og handhafar sannleikans?

Þór Saari fer oft fram með sérkennilegum hætti svo ekki sé nú meira sagt. Hann (og reyndar hinir tveim þingmenn Hreyfingarinnra líka) líta á sig sem rétthafa sannleikans, handhafa samviskunnar og einu fulltrúa þjóðarinnar á Alþingi. Þór og hans líkir hættir til að líta á þá sem ekki eru þeim sammála sem svikara við þjóðina, þeir gangi erinda vafasamra afla í þjóðfélaginu og því í rauninni ekkert annað en landráðamenn.

Klárum Icesave-málið núna

Þeir eru til sem halda því fram að íslendingar hagnist á hverjum degi á því að semja ekki um Icesave-skuldirnar sem sjálfstæðisflokkurinn skildi eftir sig. Því er nánast haldið fram að peningarnir streymi í ríkissjóð vegna þeirra tafa sem hafa orðið á málinu. Með áframhaldi töfum mætti jafnvel ætla að Ísland verði ekki bara skuldlaust land eftir skamma hríð heldur í hópi auðugustu ríkja heims, ef marka má máflutning þeirra sem ekki vilja leiða málið til lykta. Svo eru þeir til sem telja að sá dráttur sem orðið hefur á lausn málsins hafi skaðað samfélagið, tafið endurreisn efnahagslífsins, skert lífskjör og hindrað atvinnusköpun. Í þeim hópi eru m.a.

Ný hugmyndafræði við stjórn fiskveiða

Niðurstaða starfshóps um endurskoðun laga um stjórn fiskveiða liggur nú fyrir. Tilgangur með skipun hópsins var að skilgreina helstu álitaefni sem fyrir eru í löggjöfinni, láta vinna nauðsynlegar greiningar og leggja fram valkosti til úrbóta. Markmiðið var að leggja grunn nýrri og betri löggjöf sem skapaði sjávarútveginum góð rekstrarskilyrði til langs tíma, fiskveiðar verði stundaðar með sjálfbærum hætti og sem víðtækust sátt verði um fiskveiðistjórnunina meðal þjóðarinnar.

Vel skipað í pláss

Guðbjartur Hannesson tók við ráðherraembætti í morgun, og það engu smá ráðuneyti. Honum var falið nýtt ráðuneyti, heilbrigðis- félags- og tryggingarmálaráðuneyti og annast sameiningu þeirra ráðuneyta sem til þarf og alls undibúnings til þess að þetta mikilvæga ráðuneyti verði sem best úr garði gert. Þetta er mikið verk og ekki á valdi hvers sem er að höndla slík mál svo vel fari. Þess vegna er það mikið gleðiefni að Guðbjarti Hannessyni hafi verið falið verkið. Undanfarið ár hef ég átt mikið og náið samstarf við Guðbjart í tengslum við störf mín á Alþingi. Strax í byrjun kjörtímabilsins lágu leiðir okkar saman í fjárlaganefnd, hann sem formaður og ég sem varaformaður.

Pages

Subscribe to Björn Valur Gíslason RSS