Leiðinleg umræða sem þarf að ljúka

Ein leiðinlegasta og tilgangslausasta umræða dagsins er hver staðan er á samningaviðræðunum á milli Íslands og ESB. Sjálfur batt ég vonir við að með þeirri ákvörðun Alþingis að sækja um aðild myndi þeirri umræðu ljúka sem uppi hafði verið um hvort við ættum að sækja um eða ekki. Ég hélt í einfeldni minni að eftir að umsóknaraðild var samþykkt myndu stjórnmálamenn einbeita sér að samningagerðinni sjálfir, reyna að ná sem besta mögulega samningi og leggja hann síðan fyrir þjóðina sem tæki sjálf ákvörðun um framtíð sína hvað þetta varðar. Mér varð ekki að þeirri ósk minni frekar en mörgum öðrum.
Margir vilja nú hætta við umsóknina og beita allskonar rökum fyrir því eins og gengur. Þetta eru reyndar þeir sömu og hafa alla tíð verið andvígir aðildarumsókn að undanskildri Lilju Mósesdóttur sem í upphafi var fylgjandi aðildarumsókn en hefur nú skipt um skoðun á því máli.
Þingmaður sjálfstæðisflokksins hefur boðað þingmál strax þegar þing kemur saman um að umsóknin að ESB dregin til baka. Þetta er eðlilegt af sjálfstæðisflokknum að gera enda samþykkti landsfundur flokksins ályktun um að hætta ætti við umsóknina. Ég hef hinsvegar ekki mikla trú á því að þetta boðaða þingmál komi fram af hálfu sjálfstæðisflokksins, nú frekar en áður. Ég er hinsvegar að komast á þá skoðun að Alþingi verði að ræða þetta mál og endurnýja umboð sitt til umsóknarinnar og kanna vilja hver vilji þingsins er og í hvaða farveg best er að setja málið. Því velti ég fyrir mér hvort ekki sé rétt að gefa sjálfstæðisflokknum smá aðlögunartími til að leggja umrætt mál fyrir þingið, eina til tvær vikur eða svo og ef það kemur ekki fram, þá verði það lagt fram af stjórnarliðum sjálfum. Það yrði auðvitað dálítið sérstakt ef slíkt yrði gert en ef stjórnarandstaðan hefur sig ekki til þess og vill þess í stað vera uppi með stöðugar hótanir um mál af þessu tagi, verður einhver að taka af skarið og koma málinu í hendur þingsins. Þá fæst væntanlega úr því skorið hver vilji Alþingis í þessu máli og hægt að halda áfram frá þeim stað.
Er það ekki það sem þarf ef vafi leikur á vilja þingsins?