Prófmál á innri styrk ríkisstjórnarinnar

„Við sjáum því miður að í ríkjum í Austur -Evrópu í Póllandi, Ungverjalandi og Rúmeníu hafa verið uppi áþekkar deilur um að pólitísk afskipti af skipun dómara eigi að vera meiri og fagleg áhrif umsagnaraðila eigi að vera minni.“ 
Björg Thorarensen, prófessor í stjórnskipunarrétti við Háskóla Íslands.

Það hefur væntanlega farið um fleiri en mig að hlusta á Björgu Thorarensen lagaprófessor segja þetta í viðtali við RÚV í gær. Það er líka alvarlegt mál þegar Ísland er komið á par við þessi lönd þegar kemur að  af dómstólum. En þannig er það nú samt.
Sjálfstæðismenn hafa lengi umgengist dómstóla landsins sem sín innanflokksmál og því hvorki talið sig þurfa að lúta lögum né reglum við skipan dómara. Fyrir það hafa þeir margsinnis verið dæmdir og vísað reikningnum á ríkissjóð. Nú hefur dómsmálaráðherra sjálfstæðisflokksins verið dæmd í Hæstarétti vegna skipanar dómara og settur dómsmálaráðherra er kominn í miklar ógöngur með skipan héraðsdómara. Enginn virðist ætla að axla ábyrgð frekar en fyrri daginn, hvorki persónulega, lagalega né pólitíska eins og Björg Thorarensen vekur athygli á.
Boðað hefur verið til flokksráðsfundar Vinstri grænna  undir lok mánaðarins og ekki annað líklegt en að þetta mál verði tekið þar upp með einum eða öðrum hætti. Það er enda ákveðið prófmál á innri styrk nýrrar ríkisstjórnar hvernig leyst verður úr þessu máli af hennar hálfu.

„Það liggur fyrir hvaða kröfur eru gerðar til vinnubragða ráðherra við þær aðstæður sem voru uppi í þessu landsréttarmáli og það lá fyrir nánast um leið og ráðherra setti fram sínar tillögur að ráðherra hafði ekki gætt að þeim vinnubrögðum sem henni samkvæmt lögum bar að gæta og það er auðvitað verulegt áhyggjuefni að menn skuli skeyta í engu um þær kröfur.“

Reimar Pétursson formaður lögmannafélags Íslands, RÚV 3. janúar 2018(link is external)